Osiguranje

Surađujemo i imamo sklopljene ugovore sa svim osiguravajućim društvima vezano za popravke vozila po redovnim i kasko policama.

 Kompletna usluga na jednom mjestu,

– rješavamo komunikaciju sa osiguranjima, izvidi šteta, suglasnosti

– u slučaju većih popravaka koji zahtijevaju više vremena, osiguravamo Vam besplatno zamjensko vozilo